top of page

בראש הפירמידה הפיננסית: יועצי המס


רוזן ייעוץ מס והנהלת חשבונות

מסים הם המרכיב העיקרי בהכנסות המדינה, ועל מנת לממן את פעילותיה היא מטילה את תשלום המיסים על אזרחיה. מרבית גביית המס בישראל מוטלת על משרד האוצר והוא מבצע אותה באמצעות רשות המסים בישראל.

מערכת המיסוי חוותה בשנים האחרונות שינויים רבים ומשמעותיים שנוגעים ומשפיעים על כל אחד מאזרחי המדינה ועל כל תחומי הפעילות העסקית על צורותיה, ולכן קשת הלקוחות הזקוקים לייעוץ מס חובקת את כל האוכלוסייה - החל מלקוחות פרטיים הזקוקים לתיאומי מס ותכנון מהלכים אישיים הכרוכים בתשלומי מס, והמשך ללקוחות עסקיים וחברות אשר מהלך הפעילות העסקי מחייב אותם לבצע חשיבה ותכנון מס.

בעלי עסקים וחברות מבינים היום כי יועץ מס יכול לחסוך להם הרבה מאוד כסף בתכנון מס נכון, המותאם לעסק שלהם ולמצבם האישי. מתוך כך, קיים צורך הולך וגובר בכוח אדם מקצועי, מיומן, העומד בתנאים הקבועים בחוק, על מנת לייצג נישומים ברשויות המס השונות, בעל הידע, הכלים והמיומנויות הדרושות כדי להעניק ייעוץ בענייני מס מגוונים, כמו מס הכנסה, מס ערך מוסף, מס מקרקעין וביטוח לאומי.

בשנים האחרונות הורחבו תחומי הפעילות, האחריות והביצוע של יועצי המס, והמעורבות שלהם בולטת כיום בכל הליכי החקיקה, בוועדות המקצועיות, ברשות המסים ובכנסת - מה שהפך אותם לצומת מרכזית של המגזר העסקי, אליה מתנקזות כל הבעיות המחייבות טיפול מקצועי, מקיף, אמין ואחראי. הנישומים רואים ביועץ המס בר סמכא בלעדי עבורם.

הליכי המיסוי במדינת ישראל מורכבים ומסועפים לחוקים ולתקנות שונות הדורשות מומחיות, ובמציאות היומיומית בה חוקי המס משתנים חדשות לבקרים, לאדם הסביר אין את הכלים המתאימים להתמודדות מקצועית מול פקידי המס, ואין לו את הידע והיכולת לקבל החלטות פיננסיות שימקסמו את זכויותיו, ויחסכו לו סכומי כסף משמעותיים

bottom of page