top of page

רכושכם נפגע כתוצאה מאירוע איבה? ניתן להגיש תביעה באתר רשות המסים


רוזן ייעוץ מס והנהלת חשבונות

רשות המסים מזכירה ליחידים ולחברות, שרכושם נפגע כתוצאה מאירוע איבה ומלחמה כי באפשרותם להגיש תביעה מקוונת בגין נזק ישיר באתר הרשות ובאפליקציה של הרשות. היישום האינטרנטי שהושק לאחרונה, הזמין במחשבים ובטלפונים סלולריים, כולל סרטון הדרכה ומאפשר להגיש תביעה מקוונת בקלות ובנוחות ובכך מקצר את זמני הטיפול בה. ליישום להגשת תביעה מקוונת לנזק ישיר -

bottom of page