top of page
 ייעוץ כלכלי וחישובי מדדים וריביות
רוזן יעוץ מס והנהלת חשבונות
הצהרות הון
רוזן יעוץ מס והנהלת חשבונות
הגשת דוחות שנתיים
רוזן יעוץ מס והנהלת חשבונות
 הנהלת חשבונות והפקת משכורות
רוזן יעוץ מס והנהלת חשבונות
ייעוץ מס
רוזן יעוץ מס והנהלת חשבונות
פתיחת עסק /
חברה חדשה
רוזן יעוץ מס והנהלת חשבונות
החזרי מס לשכירים
רוזן יעוץ מס והנהלת חשבונות
ייצוג בפני שלטונות המס
רוזן יעוץ מס והנהלת חשבונות
bottom of page